ಕ್ರೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಎನ್ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ 'ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು' ಇರಬೇಕು

0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳುಎನ್ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಚಿವ ವಿಕ್ಟರ್ ಡೊಮಿನೆಲ್ಲೊ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ "ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಬೋನಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: