ಅಪಾಯಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಜೂಜಾಟಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ.

0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳುTisk tisk…

ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಬೋನಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: